Lựa chọn đúng

20 February 2019

Bóng bay gặp xương rồng. Bén duyên và về ở với nhau.

Sau bao năm chung sống trên người bóng bay đầy vết thương nhưng bóng bay vẫn nghĩ sẽ cố gắng đến ngày nào đó cả 2 sẽ được hạnh phúc.

Sau bao năm vất vả đau đớn, bóng bay buông xuôi và bỏ đi, và rồi bóng bay gặp Bông gòn.

Mỗi lần cả hai ôm nhau đều cảm thấy quá đỗi yêu thương ấm áp.

Bóng bay nhận ra rằng không chỉ có cố gắng và nhẫn nhịn sẽ mang lại hạnh phúc mà lựa chọn đúng đắn mới đem lại tất cả.

Ta không sai khi có lựa chọn sai lầm . Ta chỉ sai khi không dám từ bỏ lựa chọn đó để đi đến 1 lựa chọn khác.

Và tất cả sự lựa chọn hãy vì hai chữ hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì đừng cố gắng gượng, càng tự làm đau mình thôi…

(sưu tầm)